“VVT-organisaties hebben in proces van digitale transformatie moeite met het maken van de juiste businesscase”

Bezoeker Zorg & ICT beurs heeft moeite ICT businesscase te formuleren.

Tijdens de Zorg & ICT beurs op 6 april 2016 werden de resultaten van het onderzoek van Het Digitale Landschap over de digitale transformatie in de VVT-sector gepresenteerd. Erik van Laar, CEO van Multrix, en Peter Vermeulen, eigenaar van onderzoeksbureau Pb7, gaven ten overstaan van een volle zaal in de Jaarbeurs in Utrecht een toelichting op de onderzoeksresultaten.

Opvallende uitkomst van een interactieve peiling onder bezoekers (n=37) van de presentatie: 39% procent gaf aan dat de VVT-sector heeft vooral moeite met het maken van de juiste businesscase om de digitale transformatie binnen organisaties mogelijk te maken. In het grote onderzoek uitgevoerd door Het Digitale Landschap (n=102) gaf 61% van de respondenten aan dat de koppeling tussen ICT-systemen het grootste obstakel voor digitalisering is. Andere obstakels die uit het onderzoek blijken: verouderde ICT-systemen (45%) en het gebrek aan urgentie (34%)”.

Uit het grote onderzoek blijkt dat VVT-instellingen de komende jaren voor grote uitdagingen op ICT-gebied staan. Erik van Laar van Multrix: “Dat komt doordat onze bevolking vergrijst. Het werk moet straks door minder mensen worden gedaan. De ondersteunende en faciliterende rol van ICT in de zorg zal belangrijker worden. VVT-instellingen moeten digitaal transformeren om in de toekomst het verschil te maken.”

Businesscase formuleren

Wat zijn de noodzakelijke initiatieven om de digitale transformatie mogelijk te maken? Peter Vermeulen geeft aan dat de rol van IT binnen bedrijfsprocessen duidelijker moet worden. “Daarnaast heeft het vergroten van digitale kennis en vaardigheden prioriteit. Ook het aangaan van samenwerkingsverbanden met partners om elkaars positie te versterken vinden VVT-instellingen belangrijk. De in- en uitstroom van gekwalificeerd ICT-personeel moet beter worden gereguleerd en last but not least: organisaties willen kennis binnen vergroten om zo de juiste businesscase te formuleren.”

Redenen om te digitaliseren

Wat zijn de belangrijkste redenen voor VVT-instellingen om te digitaliseren? Peter Vermeulen van onderzoeksbureau Pb7: “De respondenten geven aan dat ze meer zorg op maat willen leveren. Ook het verminderen van de administratielast en het sneller en accurater reageren op een zorgvraag, komen naar voren als redenen voor digitalisering.”

“Als we kijken naar de huidige mate van digitalisering in de VVT-sector”, zegt Erik van Laar. “Dan zien we dat meer dan de helft van het verplegend en medisch personeel momenteel overal toegang heeft tot een digitale werkplek. Van de respondenten heeft 66% aangegeven dat patiëntgegevens redelijk tot volledig direct digitaal worden ingevoerd. Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat 72% van de patiënten niet of beperkt online toegang hebben tot hun medische gegevens.”

In het onderzoek van het Digitale Landschap is ook gekeken naar de verwachte digitalisering in 2021. Erik van Laar: “Bijna negentig procent van de onderzochte groep denkt dat het medisch/verplegend personeel in die tijd een overal toegankelijke digitale werkplek heeft. Ruim 80% denkt dat patiëntgegevens dan ook direct digitaal worden ingevoerd. Meer dan 80% van de respondenten verwacht dat patiënten tegen die tijd ook online toegang hebben tot hun medische gegevens.”

De presentatie van de onderzoeksresultaten van 6 april 2016 zijn hier te downloaden. Het volledige onderzoek kunt u hier gratis aanvragen.

Wilt u deelnemen aan een van onze activiteiten, kijk in de agenda en meldt u dan gratis aan.